26 בדצמבר 2012

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

מבקר המדינה: חשש לזיהום מהמטרונית


המטרונית

חשש לזיהום אוויר. המטרונית

דו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע מתייחס לפרויקט המטרונית – תוכנית לפיתוח תחבורה ציבורית בחיפה והקריות באמצעות אוטובוסים מיוחדים. על פי ממצאי דו"ח המבקר, למרות שמטרת הפרויקט היא לאפשר להפחית את זיהום האוויר מכלי רכב באזור – רוב כלי הרכב שישתמשו בקווי המטרונית יונעו במנוע דיזל, שזיהום האוויר הנפלט ממנו מכיל חלקיקים מסוכנים.

"משרד התחבורה, יוזם פרויקט המטרונית, לא שיתף בשלבי התכנון את המשרד להגנת הסביבה ואת האיגוד, ולא התייעץ עמם בדבר סוג כלי הרכב שיופעלו במטרונית", מודגש בדו"ח. "כמו כן, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והאיגוד לא הוציאו לפועל את המחקר שהציע האיגוד, הכולל בחינה של רמת המזהמים הנפלטים מכלי התחבורה קודם להפעלת המטרונית ולאחר הפעלתה".

ב-ynet דווח, כי משרד מבקר המדינה מעיר לאיגוד שעליו לבחון מחדש את חוק העזר לזיהום מכלי רכב ולהתאים אותו לצורכי האיגוד ולסמכויותיו ולתקני משרד התחבורה המעודכנים. כמו כן, על האיגוד לתאם את פעולותיו לביצוע הבדיקות עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה, ולהגביר בקרב הנהגים את המודעות בנושא זיהום האוויר מכלי רכב.

מאיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה נמסר ל-ynet: "הערות דו"ח מבקר המדינה כבר יושמו בחלקן המשמעותי. אף כי בדו"ח קיימות מספר נקודות שאינן מתייחסות באופן ישיר לפעילות האיגוד, יש בכוונתנו להמשיך ולבחון את הדו"ח כולו, לעומקו, וליישם את הצעדים הנדרשים, תוך חתירה מתמדת לשיפור אופן ואיכות השירות שלנו לציבור. מספר נקודות שהועלו נמצאו בידינו כלא מדויקות, הערותינו המפורטות הועברו למבקר המדינה".

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל