30 באפריל 2013

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

שליש מהציבור לא יודע שיש בחירות מקומיות


ממחקר של מכון הסקרים גיאוקרטוגרפיה עולה כי כשליש מהציבור לא יודע שיש בחירות מקומיות בעוד חצי שנה * כרבע אינם יודעים אם ראש הרשות שלהם יתמודד שנית * כמחצית אינם מכירים מועמדים לראשות העיר
מאת: אבי דוד

בחירות מונציפליות 2013, בחירות בקריות

חרף החשיבות העצומה שיש לתפקוד ראשי הרשויות המקומיות על רמת השירותים ואיכויות החיים של כל אחד מאיתנו, כשליש מהציבור (36%) עדיין אינו מודע היום לקיומן של בחירות מוניציפאליות באוקטובר. רק 24% סבורים כי ראש הרשות שלהם ישוב להתמודד, ולמעלה ממחצית הציבור (53%) איננה מודעת למתמודדים אחרים, אם קיימים כאלה. כך עולה ממחקר שערך פרופ' אבי דגני, כחלק מבדיקות המעקב וליווי מועמדים לבחירות המקומיות.

מעניין לציין שהמודעות לכל הקשור בחירות לרשויות המקומיות גבוהה יותר באופן משמעותי בקרב גברים (70%) מאשר בקרב הנשים (58%). כן עולה מהמחקר שהמודעות והמעורבות בנעשה בעיר עולה עם הגיל: 56% בקרב גילאי 18-34 לעומת 70% בקרב גילאי 55+ ובדרך דומה עולה המודעות והמעורבות עם רמת ההשכלה של התושב.

באשר לראש העיר המכהן, מציין פרופ' דגני, כי 45%, בממוצע ארצי, רואים בראש הרשות שלהם "מנהיג חיובי/חיובי מאוד", ל-15% לערך אין דעה בנדון, ואילו כ-40% סבורים שראש הרשות שלהם הוא "בינוני" עד "גרוע" – בעיקר על רקע של יושרה ואי תרומה מספקת לרווחת התושב.

מה מצפה התושב מראש הרשות שלו: בעיקר (62%) שיפעל וישקיע לטובת הציבור שלו, אבל כשליש מהציבור דורש: 'שיהיה אדם' – מנהיג אנושי, חיובי. אמין, "ממש כמו בהנהגת המדינה", קובע פרופ' דגני.

כמו-כן מעלה המחקר, שהציבור חש שאישיות ראש העיר שלהם משפיעה מאוד על תדמית העיר.

המודעות לבחירות לרשויות המקומיות נמוכה בקרב בעלי השכלה נמוכה: 56% מבעלי השכלה נמוכה מודעים לקיום הבחירות לעומת שיעור גבוה יותר בקרב היותם משכילים, 70%).

הניתוח הסתמך על תוצאות סקרי בחירות למועמדים וכן על סקר שנערך בקרב 500 משיבים, בגילים 18 ומעלה, המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינת ישראל.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל