28 באוגוסט 2013

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

כתב אישום נגד בז"ן ומנהליה: גרמו לזיהום חמור של הקישון והים


במהלך שנתיים רצופות החברה לא נערכה לחורף והתוצאה: הזרמה של שפכים ונוזלים מזוהמים לקישון ומשם לים • החברה וארבעה מנהלים בכירים בה מואשמים בזיהום תברואתי וסביבתי חמור של הנחל והים התיכון • באירוע אחד גילה המשרד להגנת הסביבה את הזיהום במקרה במהלך סיור שגרתי
מערכת קריות באינטרנט

נאשים בגרימת זיהום חמור. שפכים (צילום ארכיון: גיל גוטמן)

נאשים בגרימת זיהום חמור. שפכים (צילום ארכיון: גיל גוטמן)

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום כנגד חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (בז"ן) וארבעה נושאי משרה בכירים בה. כתב האישום, המתבסס על חקירה שנוהלה ע"י אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, מייחס לנאשמים עבירות של זיהום מים ואחריות להזרמת שפכים לים בניגוד לתנאי ההיתר, שנעברו בשנים 2010-2011.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד עדי דמתי-שגיא, בינואר 2010 החלו לרדת גשמים מעל מפעלי החברה אשר החלה באגירתם כמי נגר במיכלים המיועדים לכך. זאת, על אף שהמיכלים לא נוקו ולא רוקנו באופן מספק, אלא הכילו בחלקם שפכים מזוהמים, שמקורם בתקלה במערכת טיהור השפכים. משלא היה ביכולתה של החברה להמשיך ולאגור את המים, הזרימה את תכולת המיכלים לנחל הקישון, וממנו לים. כך במשך שעות ארוכות הוזרמו, בניגוד לחוק, עשרות אלפי מ"ק של נוזלים המזוהמים בשמנים, בקולי צואתי ובחומרים שונים ובכך גרמו לזיהום סביבתי ותברואתי חמור של הנחל והים התיכון.

הזרמות אלה התגלו במקרה בעת סיור של מפקחת המשרד להגנת הסביבה במפעל שהבחינה בהזרמה מצינור של המפעל אל הנחל ובכתמים שחורים שהופיעו במי הנחל. רק לאחר הוראה מפורשת מרשות נחל הקישון ומאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה החלה החברה לערוך פעולות למניעת התפשטות הזיהום.

על אף אירוע זה, שנה לאחר מכן שוב לא נערכה החברה לבואו של החורף ובאפריל 2011 החלו לרדת גשמים מעל שטחי המפעל, כאשר באחד ממיכלי האגירה היו נוזלים אשר חשודים כמזוהמים. בהיעדרה של יכולת שאיבה הולמת, ובשל קיומם של שפכים מזוהמים במיכל, הלך המיכל והתמלא. לבסוף הזרימה הנאשמת לנחל שפכים מזוהמים במשך כ-24 שעות לפחות, בכמות של עשרות אלפי מ"ק, כשהם עכורים מאד ומזוהמים ביותר.

האירועים המפורטים לעיל הם תוצר התנהלותה של הנאשמת, אשר לא תכננה את מערכותיה ואת תהליכי העבודה באופן שיאפשר לה להימנע מהזרמת שפכים מזוהמים לנחל ולים במצבי סערה. אחריותם של המנהלים המואשמים באה לידי ביטוי, בין היתר, בכך שלא נקטו צעדים מספיקים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על חוק מניעת זיהום ים, ובכך שהעבירות לפי חוק המים נעברו בידיעתם, ולמצער ללא שנקטו את כל האמצעים הסבירים למניעת העבירות ולהפסקתן.

חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ וארבעת נושאי המשרה מואשמים, בכל אחד מהמקרים, בזיהום מים. החברה, בכל אחד מהמקרים, מואשמת גם בהזרמת שפכים לים, בניגוד לתנאי היתר הזהרמה לים, ביודעין. ארבעת הבכירים מואשמים, בכל אחד מהמקרים, גם בהפרת חובת נושא משרה בתאגיד למניעת עבירות הזרמת שפכים לים, בניגוד לתנאי ההיתר.

מבז"ן נמסר בתגובה כי "כתב האישום נתקבל בחברה רק היום, והוא מתייחס לאירועים שקרו לפני למעלה משנתיים במהלך אירועי גשם חריגים". סמנכ"ל איכות הסביבה, בטיחות ובטחון בקבוצת בזן, מר שלומי בסון מסר: "קבוצת בזן החלה בפרויקט הפרדת נגר עילי לצמצום התופעה, בעלות של עשרות מיליוני שקלים. הפרויקט מבוצע בתאום ובאישור המשרד להגנת הסביבה. הקבוצה נערכת לקראת החורף ומדווחת בהתאם לנוהלים".

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל