7 בינואר 2014

תקציב עיריית קרית אתא לשנת 2014 יעמוד על 336 מיליון שקל; של ביאליק גדל ל-256 מיליון


תקציב עיריית קרית ביאליק לשנת 2014 יגדל ל-256,154,000 שקלים, תקציב החינוך יזנק ל-75 מיליון שקלים * בקרית אתא אושר התקציב בסך 336 מיליון שקל, בנוסף אושר תקציב פיתוח בסך של 481 מיליון שקל
כתב קריות באינטרנט

עיריית קרית ביאליק (צילום: דר אבישי טייכר)

עיריית קרית ביאליק (צילום: דר אבישי טייכר)

ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי הניח על שולחן מועצת העיר לקראת ישיבתה בשבוע הבא את תקציב העיריה לשנת 2014 אשר מעיד על המשך מדיניות הפיתוח המואץ של העיר והשקעות במערכת החינוך. הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2014, מסתכמת לסך של 256,154 אלפי ש"ח. מהעירייה נמסר כי "תקציב העירייה בשנת 2014 יהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קרית ביאליק".

עוד נמסר כי הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות בהם דוגלת הרשות והעומד בראשה, כאשר מירב המשאבים מופנים מופנים לחנוך, תרבות, ספורט, רווחה, דת, בריאות ואיכות הסביבה. ההשקעה בחינוך בשנת 2014 מסתכמת לסך של 75 מליון לעומת 69 מליון בתקציב 2013 . גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים יזכו לגידול משמעותי בהשקעות בחינוך העומד על 8.6%.

תחום התרבות – לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה – לרבות השקעה בנכים, עוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו' , דת, בריאות ואיכות הסביבה ימשיכו להינות מהשקעות מתמשכות. בשירותים אילו כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים על ידי גורמי חוץ, למרות זאת נכונות הרשות ליטול אותם על עצמה והדבר מבטא את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית.

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 256,154 אלפי ₪, מתוכם ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2014 הינן בשיעור של כ -83% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של 210,296 אלפי ש"ח. הכנסות ממשרדים ייעודיים (חינוך ,רווחה וכו') בסך של כ – 44,828 אלפי ש"ח, המהוות שיעור של כ –% 17 בלבד מסה"כ תקציב העירייה.

ראש עיריית קרית ביאליק, אלי דוקורסקי

ראש עיריית קרית ביאליק, אלי דוקורסקי

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 137,513 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ – 65% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – 53% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 184,686 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ -72% מסך כל ההוצאות. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 71,467 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ –28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 14,651 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 56,816 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 22% מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל. בקריית ביאליק, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 17,735 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ –7% מסך כל ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 1,152 אלפי ₪ ומהוות שיעור של כ –0.4% מסך כל הוצאות התקציב.

ראש העיר יר אלי דוקורסקי: "לאור הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי לרבות עיריית קריית ביאליק וגזירות אחרות המוזכרות ונזרקות בחלל האוויר מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.לפיכך הנחיתי, כי העמידה ביעדי התקציב לשנת 2014 תיבחן כל רבעון". דוקורסקי ציין כי תקציב העירייה לשנת 2014 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב: " השמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה".

קרית אתא: אושר התקציב בסך 336 מיליון שקל

ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ

ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ

בישיבת תקציב שהתקיימה בשבוע שעבר, אושר התקציב השנתי של העירייה לשנת 2014 ברוב קולות. בישיבה דנו בדו"ח מבקר בעירייה וכן הוצגו נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013. התקציב לשנת 2014 מסתכם בסך של 336 מיליון ₪ כאשר היקף התקציב מבטא את הבנייה המואצת בשכונות החדשות והותיקות וכן את התרחבות שטחי המסחר בעיר והרחבת השירותים לתושב, תוך שמירה על איזון תקציבי.

ע"פ נתוני מינהל הכספים 53% מתקציב העירייה מופנה לשירותי החינוך והרווחה. בשנת 2014 תרחיב העירייה את ההשקעה בחינוך ע"י תוספת משמעותית לתקציבי הממשלה. התוכנית כוללת בין היתר גם הרחבת פרויקטים ייחודיים וחדשניים. ע"פ הנתונים 35% מתקציב העירייה מבוסס על השתתפות ממשלתית ו- 65% הינם השקעות עצמיות של העירייה. עובדי החינוך והרווחה מהווים 80% מסך 933 העובדים.

מועצת העיר אישרה בנוסף גם את תקציב הפיתוח בסך של 481 מיליון ₪. בשנת 2014 מתוכננות ברחבי העיר עבודות שיקום ושדרוג וכן הרחבת כבישים ומדרכות ברחובות שונים בעיר. במהלך השנה מתוכננים להיבנות גני ילדים חדשים בשכונת גבעת אלונים, תבוצענה עבודות שיפוץ נרחבות בביה"ס תמיר ובאולם הספורט בגבעת הרקפות. בנוסף, בשנת 2014 יחל פרויקט בניין העירייה החדש והנגיש והקמת משכן אומנויות במתחם השוק. במהלך השנה יושלם שלב א' בפיתוח התשתיות בגבעת אלונים ויושלם פיתוח רחוב זבולון ומרכז העיר.מתוך נתוני הדו"ח 37% מתקציב הפיתוח מופנה למוסדות ציבור וחינוך ו- 63% מופנה לתשתיות כבישים ותיעול.

יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא: "השקעה ברווחה וחינוך עם דגש על פיתוח תשתיות הם מרכיב מרכזי בתוכנית הצמיחה של העיר. אנו נמשיך להשקיע במתן שירותים איכותיים לתושבים ובהשקעה מאסיבית בנושא החינוך אשר זוכה לשבחים רבים ומגיעה להישגים ראויים לציון בכל תחומי העשייה החינוכית. כעיר מטרופולינית מתקדמת, קרית אתא מהווה צומת מרכזית אשר ייעודה האמיתי הוא לחבר את הפריפריה ללב המדינה וליצור מערכת הדדית של סחר, בילוי, לימודים ומגורים. "

עוד אישרה מועצת העיר הגדלת תב"ר בגין שיפור הצמתים ברחוב זבולון (בסך כולל של 14 מיליון ₪), פיתוח שכונת גבעת אלונים (בסך כולל של 20 מיליון ₪), שדרוג מרכז העיר (בסך כולל של 1,600,000ש"ח) , הסדרת כיכר הבעש"ט- ירושלים (בסך כולל של 600,000 ₪) ושיקום רחוב זבולון (בסך כולל של 1,275,000 ₪ ).

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל