25 בינואר 2014

מבקר המדינה: ליקויים בהתקשרות של עיריית מוצקין עם יועצים ונותני שירות


עיריית קרית מוצקין (ארכיון)

עיריית קרית מוצקין (ארכיון)

מבקר המדינה מצא ליקויים רבים, חלקם חמורים, בהליך ההכנה והביצוע של מכרזי הזוטא ברשויות המקומיות. מכרז זוטא מאפשר לרשות מקומית להתקשר עם נותני שירות בחוזים בעלי היקף כספי ניכר (מאות אלפי שקלים) בלא לקיים מכרז פומבי. בכך הוא מקנה לרשות גמישות תפעולית ותפקודית.

ב-themarker דווח כי לדברי המבקר, ועדת המכרזים של קרית מוצקין לא מסרה דיווחים למועצת העיר ולמבקר העירייה כנדרש. הוועדה לא פעלה לפי אמות המידה המחייבת אותה בכל הקשור לפנייה לספקים הכלולים בספר הספקים. לפי הדו"ח ועדת המכרזים של קרית מוצקין איפשרה התקשרות עם נותני שירות שאינם רשומים בספר הספקים.

נמצא גם כי עיריית קרית מוצקין העסיקה נותני שירות ללא מכרז והתקשרה בפטור ממכרז עם יועצים ומפקחים, בעיקר בתחומי ההנדסה, מבלי לנמק בכתב את הענקת הפטור.

מבקר המדינה העיר גם לעיריית קרית מוצקין ולגזברה על העסקת יועצים ללא חוזה, ללא פיקוח על היקף העסקתם וללא אמות מידה לבחירתם, בניגוד לכללי מינהל תקין. בתשובתה מסרה עיריית קרית מוצקין כי בעקבות הביקורת "הפיקוח בהקשר זה יהודק, יעוצבו אמות מידה מתאימות, ובפרט לא יועסקו יועצים ללא חוזה כתוב".

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל