2 בינואר 2017

השריפה בבתי הזיקוק: חשד לפלילים בקרב בעלי תפקידים


השריפה בבתי הזיקוק: חשד לפלילים בקרב בעלי תפקידים

צוות הבדיקה המיוחד (צח"מ) שמינה המשרד להגנת הסביבה לצורך חקירת אירוע שריפת מכל תזקיקי הנפט במפעל בז"ן (בתי זיקוק לנפט) במפרץ חיפה ב-25 בדצמבר 2016, הגיש את מסקנותיו הראשוניות. מהדוח הראשוני עולים, בין היתר, חשדות לפלילים במגוון עבירות סביבתיות, הנוגעות להתנהלות בעלי תפקידים בקבוצת בז"ן – לפני אירוע השריפה ובמהלכו.

במעריב דווח כי הצוות המיוחד מנוהל על-ידי המשטרה הירוקה וחברים בו גורמי מקצוע מהמשרד ויועצים חיצוניים. עד כה זומנו לחקירות במשרדי המשטרה הירוקה מספר בעלי תפקידים בקבוצת בז"ן.

בחקירה זו נבחנים היבטים הנוגעים להתנהלות בעלי תפקידים – אחרי ובמהלך האירוע – וההפרות הרגולטוריות שבוצעו. החקירה הפלילית בעניינים אלה תהיה בעדיפות עליונה, וצוות חקירה ייעודי יפעל באופן מהיר למיצוי פעולות החקירה.

מטבע הדברים, בשל העובדה שמדובר בחקירה פעילה הנמצאת בעיצומה, המשרד מנוע מלציין פרטים כלשהם הנודעים לתוכן החקירה. פרטים אלה ידווחו לציבור באופן מלא, עם מיצוי החקירה.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל