4 באפריל 2012

חג החירות: מי עובד וכמה יקבל?


חג הפסח עומד בפתח ועובדים רבים שואלים את עצמם מהם הזכויות המגיעות להם בעבור עבודה במהלך חג החירות, הבא עלינו לטובה? מהו שיעור השכר בגין עבודה בחג או בחול המועד? האם עבודה בחג הפסח תהיה בהיקף חצי יומי? מהו ההבדל בין עובד יומי לעובד חודשי? עו"ד רועי גאליס נותן תשובות לקושיות

פקודת סדרי השלטון והמשפט קובעת שהוראות חוק שעות העבודה והמנוחה, העוסקות בזכויות עובדים בחגים, חלות על עובדים יהודים לגבי חגי ישראל, ועל עובדים שאינם יהודים בהתאם לחגיהם עדותיהם. עובדים שאינם יהודים רשאים לקחת את חופשותיהם בהתאם לחגי ישראל, זאת בהתאם לבחירה והודעה מראש. עו"ד רועי גאליס, שותף במשרד עוה"ד בן חיים, כהן & גאליס מסביר כי, עובדים אשר שכרם משתלם על בסיס חודשי, זכאים לשכר עבודה בעבור החודש במלואו, ללא הפחתת ימי החג. השכר החודשי מאופיין בכך שאין הוא תלוי בימי חגים או חופשות החלים בחודש מסוים, וסכום המשכורת הינו קבוע לאורך כל השנה. "כלל המעבידים במשק חייבים על פי צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי, לשלם לעובדים תשלום מלא בעבור תשעה ימי חג בשנה. על פי צו ההרחבה, שנכנס לתוקפו ביולי 2000, כל עובד אשר מועסק במקום העבודה לפחות שלושה חודשים, ולא נעדר סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי), זכאי לתשלום זה. במקומות עבודה מסוימים קיים הסכם קיבוצי או הסכם עבודה אישי אשר תנאי העובד בו הינם טובים יותר מהאמור לעיל. במקרים אלו, תחול לגבי העובד ההוראה המטיבה עימו ביותר", ציין עו"ד גאליס.

אז מהו היקף שעות העבודה בערב החג? סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במקום עבודה בו היקף המשרה הוא 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע – יום העבודה בערב החג לא יהיה ארוך משבע שעות עבודה. מקומות עבודה אשר היקף המשרה בהם הוא 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, העובדים לא יועסקו בערב החג יותר מ-8 שעות. ישנם מקומות עבודה אשר חלים עליהם ההסכם הקיבוצי בדבר המעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימים. סעיף 9 להסכם זה קובע כי עובדים במקומות אלו, אשר מועסקים בערבי חגי ישראל, יהיו זכאים לתשלום בשיעור של תשע שעות עבור עבודה בת שמונה, ותשלום בעבור שמונה שעות בגין עבודה בהיקף של שבע שעות. במקומות בהם היה נהוג לעבוד בערבי חג במשך 6 שעות ולקבל תשלום בהיקף של 8 שעות – זכויות העובדים תשארנה על כנן.

חופשה בערב חג, האם יום חופשה מלא? המעביד רשאי לנכות ממשכורתו של העובד יום חופשה מלא גם אם לקח האחרון את יום החופש בערב החג. עם זאת, במקרים בהם קיים הסכם קיבוצי או הסכם אישי אחר בין העובד למעביד, יש לבחור בהוראה המטיבה ביותר עם העובד. חוק שעות עבודה ומנוחה אינו מתייחס לימי חול המועד כימים מיוחדים המזכים את העובדים בשכר נוסף או היקף שעות מיוחד. ימי חול המועד הינם ימי עבודה רגילים, כאשר במקרה בו לקח העובד חופשה במהלך חול המועד – רשאי המעביד לקזז אותה מימי החופשה המגיעים לו.

מהו הגמול בעבור עבודה בחג הפסח? על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דין ימי חג כדין ימי מנוחה שבועית. אי לכך, עובד אשר מועסק בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, זכאי לשכר בגובה של 150% משכרו הרגיל. במידה ושכרו של העובד, כולו או חלקו, משולם לו לפי כמות התוצרת – המעביד ישלם לו בעבור כל יחידה גמול בשיעור של 150% מהשכר הרגיל.

במקרה של עובד חודשי, המעביד אינו חייב לשלם לו גמול בעבור העבודה בימי החגים (כמו שאין הוא מפחית משכרו בחודש פברואר הכולל רק 28 ימים, או בספטמבר בו חלים חגים רבים).

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל