14 במאי 2012

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

רב דורש מראש עיריית קרית אתא: הגש הצהרת הון


ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ

"ידיעות המפרץ": על פי החוק, חייב ראש רשות להצהיר על נכסיו בתוך 60 יום מיום היבחרו. ראש עירית קרית אתא, יעקב פרץ, מכהן כ־15 שנה. הרב שולזינגר שהגיש את הדרישה: "עולה חשש שלא קיימת את חובתך". העירייה: "ראש העיר פועל בהתאם לחוק"

תושב קרית אתא, הרב טוביה שולזינר, שיגר לאחרונה, באמצעות עו"ד שמואל גרוסמן, מכתב התראה לראש העיר, יעקב פרץ, בו הוא דורש ממנו להגיש הצהרת הון כנדרש בחוק, אחרת יפנה לערכאות – כך מדווח אדי גל ב"ידיעות המפרץ".

במכתבו מציין עו"ד גרוסמן: "מרשי הינו תושב ותיק בעיר, אשר ענייני העיר יקרים ללבו, ואתה משמש ראש עיריית קרית אתא. על פי חוק 'ראש הרשות המקומית', הנך מחויב להגיש הצהרת הון ולהבטיח את כללי השקיפות והמנהל התקינים של נבחר ציבור. ממידע שהגיע לידנו, עולה חשש שלא קיימת את חובתך כראש רשות. על כן, בטרם יעל מרשי לפי הסעדים על פי חוק, אנו פונים אליך ומבקשים התייחסותך".

על פי חוק, חייב ראש רשות להגיש בתוך 60 יום מיום היבחרו הצהרה שתכלול את ערך ההון שלו, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחובות שיש לראש רשות. עוד דווח ב"ידיעות המפרץ" כי בהצהרה חייב ראש הרשות לציין את ערך הנכסים שלו ביום רכישתם. הוא גם מחויב לציין את מקורות ההכנסה שלו ושל בני משפחתו, וסכומי הכנסה מכל מקור אחר. יתרה מכך: ראש רשות מחויב להגיש מחדש הצהרת הון כל אימת שחל לדעתו שינוי משמעותי בתוכן הצהרת הון.

ראש רשות מחויב להגיש הצהרת הון נוספת 60 יום לאחר סיום כהונתו. על פי החוק, את הצהרת ההון חייב ראש הרשות להגיש לשופט בדימוס, שמונה בידי נשיא בית המשפט העליון. השופט מחויב לסודיות מוחלטת בנוגע לפרטי הצהרת ההון.

חבר המועצה, רוז'ה חסיד ל"ידיעות המפרץ": "אני חושב שמן הראוי שראש רשות, שמכהן כ-15 שנה בתפקיד, ימלא אחר הוראת החוק ויגיש הצהרת הון על פי החוק. הוא לא היה צריך להמתין שאזרח מן היישוב יפנה לערכאות כדי להכריח אותו לעשות זאת. אני מקווה שהוא יגיש הצהרת הון, כדי להסיר כל ספק".

מעיריית קרית אתא נמסר: "ראש העיר פועל בהתאם לחוק ובהתאם להוראות כל דין".

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל