4 ביוני 2012

לאחר 7 שנות נישואין: הבעל דרש גט בשל אי פוריות והסתבר שהאישה בתולה


בשל כנראה עודף משקל שממנו סובלת האישה וכן בשל בעיה פיזיולוגית של הבעל לא הצליחו בני הזוג תושבי הצפון לקיים יחסים תקינים במשך יותר מ- 7 שנות נישואים, שנתגלו רק כשנגשו לבדיקות הורמונאליות מקיפות בביה"ח. לאחר הבדיקות פנה הבעל באמצעות ב"כ לביה"ד האזורי, בבקשה לקבל גט. הדיינים קיבלו את עמדתו של ב"כ האישה עו"ד הרב יעקב מור יוסף והורו לבעל לשלם לאישה את כל כתובתה לנוכח סירובו להיענות לבקשתה להתחיל בטיפולי פוריות ולא להתגרש

בעיה כבדת משקל… סוגיה משפטית תקדימית נידונה בביה"ד הרבני האזורי בחיפה כאשר הבעל דורש גט מאשתו בטענה כי איננה פורייה. אולם, בבדיקות שערכה האישה המיוצגת ע"י עו"ד הרב יעקב מור יוסף התברר כי למעשה היא עודנה בתולה, לאחר יותר מ- 7 שנות נישואין וזאת בשל בעיות מורפולוגיות של מבני גופם של הצדדים. ב"כ של האישה אף הגיש בשמה בקשה לשלום בית ולחילופין לקבלת כתובתה לאור בקשתה להתחיל בטיפולי פוריות ולא להתגרש.

לאחר שהאישה הצליחה להוכיח בפני ביה"ד הרבני האזורי, כי אין ולא הייתה באישה כל בעיית פוריות ו/או התנגדות להליך טיפולי שיהיה בו בכדי להניב פוריות מצד האישה, קבעו הדיינים בקביעה תקדימית, כי למרות הבעיות הפיזיולוגיות של מבני גוף הצדדים, המונעות מהצדדים לקיים חיי אישות שיש בהם בכדי להעמיד פוטנציאל פוריות, על הבעל לפצות את האישה בתשלום מלא של דמי כתובתה, שעליהם התחייב הבעל במועד הנישואין.

ביה"ד הרבני האזורי הגיע לעמדה, כי מאחר ובמועד בו קמה התחייבות הבעל לאשתו, מועד החופה, עת התחייב הבעל בכתובתה ומאחר והבעל קיבל על עצמו בכתובה לספק את שארה, כסותה ועונתה של אשתו ומשלא עשה כן לעניין עונתה, כפי שהוכיחה האישה, הרי משכך, לא מילא הבעל את חובותיו כלפי אשתו, מכאן שבקשת הבעל לגרש את אשתו, מקימה עליו חובת פיצוי לאשתו בכתובתה עפ"י המשפט העברי. זאת בכפוף לעובדה, כי הבעל כלל לא היה מוכן להיכנס להליכי טיפול שהיו עשויים להניב תוצאות פוריות.

ביה"ד הרבני קבע, כי על אף מבנה גופם של הצדדים, שיש בו משום מגבלה אמיתית, אין הבעל פטור מלנסות כל אפשרות טיפולית רפואית ועל כן, באם חפץ הוא לגרש את אשתו מבלי לבצע טיפולים רפואיים, הרי קמה עליו חובת פיצוי האישה בכתובתה, מאחר ולא עמד בהתחייבותו ההלכתית כלפי אשתו.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל