18 ביוני 2012

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

קרית ים: חולקו המלגות העירוניות לסטודנטים תושבי העיר


בטקס חגיגי חולקו מלגות ל-220 סטודנטים תושבי קרית ים. כחלק ממדיניות ראש העיר זכו השנה במלגה כמעט כל הפונים וזאת על פי קריטריונים של אופי הלימודים, מצב סיציואקונומי ומצב כלכלי.

כחלק ממפעל המלגות העירוני נדרשים הזוכים לתרום לקהילה במסגרות שונות ולהתגייס לעזרת ילדים קשישים ונזקקים פעילות המתבצעת במסגרות עירוניות שונות כגון המתנ"ס, הספריה ועוד.

את הפעילות מרכזים , אנשי מרכז ההון האנושי של העיר אשר באמצעותו מגוייסים הסטודנטים למען הקהילה ותורמים את חלקם.

בדבריו לסטודנטים לפני חלוקת המלגות אמר ראש העיר שמואל סיסו, כי הוא רואה בהשקעה בהם את ההשקעה המוצלחת והמבטיחה ביותר וכי כשהוא מסתכל בהם הוא רואה את פני העתיד של העיר.

ראש העיר ציין בדבריו במיוחד את התגייסותו של גזבר העירייה שלמה הולנדר לגיוס הכספים למטרה זו והדגיש כי הגזבר מתגייס למשימה זו מתגייס מדי שנה בנכונות ייתרה ומתוך ראיית חשיבות הנושא.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל