20 באוגוסט 2012

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

שר הפנים מינה ועדה לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי


ועדה ציבורית בראשות המשנה למנכ"ל משרד הפנים תבחן את מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, במטרה לשפר ולייעל את ניהול הכספים

אלי ישי

שר הפנים, אלי ישי, מינה ועדה ציבורית בראשות המשנה למנכ"ל ד"ר שוקי אמרני לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, במטרה לשפר ולייעל את ניהול משק הכספים, השקיפות הציבורית והבקרה התקציבית.

שיטת הדיווח הכספי הנהוגה במערכת השלטון המקומי מזה עשרות שנים היא ייחודית למגזר ציבורי זה, ושונה מהותית משיטות הדיווח המתקדמות הנהוגות בסקטור העסקי והממשלתי. שיטת דיווח זו היא שמרנית ומציגה את המצב הכספי בעיקר על בסיס ההכנסות וההוצאות מבלי לקחת בחשבון נכסים והתחייבויות כולל בסכומים מהותיים.

כמו כן, מערכת השלטון המקומי הפועלת באמצעות 256 רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) ומאות גופים נוספים שעוסקים בתחום המוניציפאלי (כגון: חברות עירוניות, איגודי ערים ועוד), מצויה מזה תקופה ארוכה בתהליך מואץ של שינויים חשובים בדפוסי פעילותה שמשפיעים גם על ניהול משק הכספים. כל זאת לצד התפתחויות ושינויים אחרים שחלו במדינה.

על רקע זה, התבקשה הוועדה לבחון את מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, כדי להמליץ על עריכת שינויים המתבקשים שעשויים לשפר ולייעל את ניהול משק הכספים ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים, ועל מנת ולהגביר את השקיפות הציבורית.

בתחום שיפור הבקרה התקציבית הכוונה לבחון ולהציע כלים שיגבירו את האפקטיביות של הדיווח הכספי, כדי שיסייעו בתהליך קבלת ההחלטות ויאפשרו מבעוד מועד נקיטת צעדים כאשר יתגלו מגמות שליליות בניהול התקציב.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל