11 בספטמבר 2012

פניקס תיקונים > מזגנים בחיפה > מזגנים בקריות > מכונות כביסה בחיפה > מכונות כביסה > מקררים בקריות > מקררים בחיפה

קרית ביאליק: בהכרעת בג"ץ יימשכו הליכי בחירת רב העיר


העותרים הגיעו להסכמה עם המשרד לשירותי דת: יוקצב זמן לבתי הכנסת המקופחים להקים עמותות ולהגיש נתונים לועדת הבחירות – כך מדווח "בחדרי חרדים"

הבחירות לרבנות קרית ביאליק יצרו באפריל השנה כותרות, זאת לאחר שבית המשפט החליט לדחותן למועד אחר. ההחלטה הוצאה בעקבות עתירה שהגישו נציגים של אחד עשר בתי כנסת, כמחצית מבתי הכנסת בעיר, שטענו כי המשרד לשירותי דת אפשר רק לשלושה בתי כנסת להרכיב את מחצית מחברי האסיפה הבוחרת, אף ששמונה בתי כנסת אמורים היו לשלוח נציג מטעמם. העתירה הוגשה בידי עו"ד מרדכי איזנברג מהתנועה להגינות שלטונית.

ב"חדרי חרדים" דווח כי בנוסף, הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למשרד לשירותי דת לנמק מדוע לדעתם ההליך היה תקין. בא כוחם של העותרים, עורך הדין אייזנברג, טען כי למעשה מנע בג"ץ מחטף למינוי רב עיר בישראל שלא בהליך דמוקרטי ייצוגי, וחבל שיש צורך לפנות לבג"ץ כדי למנוע את זילות הרבנות בערים בידי המופקדים על שירותי הדת.

ביום שני בבוקר (10.9) נערך דיון בבג"ץ בידי השופטים רובינשטיין, פוגלמן ושהם. את המשיבים (השר לשירותי דת, הוועדה לבחירת רב עיר לקרית ביאליק, היועץ המשפטי למשרד לשירותי דת) ייצג עו"ד אורי קידר.

במהלך הדיון הצליחו הצדדים להגיע להסכמות ולפיהן:

1. בהמשך לכתב התשובה: הוסכם כי הליכי הבחירה יימשכו, כך שתיערך פניה לבתי הכנסת בסיוע העיריה והמועצה הדתית; ייקצב להם פרק זמן של 75 יום על מנת להקים עמותות (ככל שימצאו לנכון), ולהגיש נתונים לועדת הבחירות.

2. הוסכם כי במקביל לפרסום הודעה לפי תקנה 15 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר) בדבר המועד לקיום הבחירות, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת שמות חברי האסיפה הבוחרת. בהודעה בעיתון יימסר כי שמות חברי האסיפה הבוחרת מופיעים באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.

3. טענות הנוגעות להליכי בחירות עתידיים במקומות אחרים שמורות.

את נושא ההוצאות הותירו הצדדים לשיקולו של בית המשפט, שהחליט כי המשיבים ישלמו לעותרים סך כולל של 5,000 שקל.

שתף בפייסבוקשתף לחברים בפייסבוק    עורכי דין משפחה  גילה מדינה| בית דפוס | סוכות בחיפה | פשיטת רגל | עיסוי בקריות נטור | חדרים בקריות VIP רומס| חדקונית הדקל