פרפורמריה בקריות, פרפומריות בחיפה • חיפה, קריות • מומלצים √