א. אורן מנעולים | מנעולן בקריות, מנעולן בצפון | חיפה, קריות