סולרית | התקנת דוד שמש בקריות, תיקון דוד שמש, חמם, כרומגן, מאיץ חום, קולט | חיפה, קריות