זיפות הקריות | זיפות קריות, קבלן עבודות זיפות | חיפה, קריות