א.ד.נ.ע קבלנים בע"מ | קבלן שיפוצים בצפון, שיפוצים בצפון | חיפה, קריות