ג.מ. אדריכלות ובינוי | היתרי בניה בקריות, היתרי בנייה קריות | חיפה, קריות