הדברה פלא ב-1 ש"ח | מדביר בקריות, חברת הדברה קריות | חיפה, קריות