ג.מ. אדריכלות ובינוי | אדריכלים בקריות, אדריכל קריות | חיפה, קריות